Sprievodca SEO od Semalt - typy faktorov úspechu vo vyhľadávačoch

V periodickej tabuľke faktorov ovplyvňujúcich úspech SEO sa uvádza, že existujú tri hlavné skupiny: SEO na stránke, SEO mimo stránky a porušenia. V rámci každej z uvedených skupín sú ďalšie podskupiny, ktoré bude vysvetľovať Oliver King, manažér zákazníckeho úspechu Semalt . Podskupiny obsahujú faktory, ktoré majú význam pre úspech kampane SEO.

Kombinácie faktorov SEO

Neexistuje žiadny jediný faktor pre SEO, ktorý zaručí majiteľovi webových stránok vysoké miesto vo vyhľadávačoch. Zabezpečením toho, že jeden bude mať vynikajúci názov HTML, sa stránka nebude hodnotiť dobre, ak nebude obsahovať obsah sledovania. Jeden môže mať veľmi veľa odkazov, ale ak to nevedie späť ku kvalite a pútavému obsahu, nemá význam. To znamená, že je potrebné kombinovať niekoľko pozitívnych faktorov, aby sa zvýšila šanca na úspech. Čím viac negatívnych faktorov, tým horšia je pravdepodobnosť.

Faktory úspechu na stránke

To sú faktory, ktoré sú pod kontrolou vlastníka alebo vývojárov. Vlastník webových stránok musí vziať do úvahy obsah, ktorý zverejňujú, podnety HTML, ktoré používajú, aby pomohli vyhľadávacím nástrojom a používateľom určiť relevantnosť. Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby architektúra webu poskytla pohodlie a ľahkú navigáciu a nemala by brániť práci vyhľadávacích nástrojov.

Faktory úspechu mimo stránky

Vydavateľ tieto faktory priamo nekontroluje. Vyhľadávacie nástroje väčšinou používajú faktory mimo stránky, pretože zistili, že spoliehanie sa na samotného vydavateľa neprinieslo pre používateľov a návštevníkov najlepšiu skúsenosť. Príkladom sú tí vlastníci stránok, ktorí sa snažia dosiahnuť, aby sa javili relevantnejšími, než sú v skutočnosti. Existuje veľa webových stránok, ktoré vyhľadávacie nástroje musia prehľadávať. Pri pohľade na faktory na mieste nestačí určiť, či sú stránky s najvyšším skóre na SERP najlepšie alebo nie. Používatelia online tiež robia rôzne vyhľadávania, ktoré vyhľadávajú vyhľadávače, aby diverzifikovali taktiku.

Porušenia SEO a pokuty za umiestnenie

Hlavným cieľom vyhľadávacích nástrojov je zabezpečiť, aby ľudia zlepšili svoje poradie pri vyhľadávaní. Poskytujú niekoľko užitočných zdrojov na zabezpečenie toho, aby dosiahli najlepšie výsledky. Ich cieľom je dosiahnutie optimálneho poradia pri vyhľadávaní. Existujú také techniky, ktoré používajú techniky považované za „čierny klobúk“ alebo „spam“, ktorých cieľom je, aby sa stránka objavila viac, ako to, čo je v skutočnosti. Na webové stránky, o ktorých sa zistilo, že existujú, existujú určité sankcie. Najhorší scenár je, že sú úplne zakázané v prehľadávaní vyhľadávacími nástrojmi. Porušenie je zvyčajne akákoľvek činnosť, ktorá má oklamať vyhľadávacie nástroje, aby prehľadávali alebo manipulovali s porozumením toho, čo je relevantné alebo autoritatívne.

Faktory váženia vyhľadávania

Faktory sa pohybujú od 1 do 3. Ľudia musia venovať pozornosť faktorom so skóre 3. Tí, ktorí vážia 1 alebo 2, nemusia mať nevyhnutne zmysel. Iba to, že sú menej dôležité. Porušenia tiež vážia, ale v záporných číslach.

„Chýbajúce“ faktory SEO

Niektoré skúsené SEO môžu opýtať, prečo sa niektoré signály nezobrazujú. Dôvodom spoločnosti Google je to, že niektoré z nich nie sú také dôležité. Napríklad Google používa viac ako 200 signálov a viac ako 10 000 podsignálov. Cieľom nie je zabezpečiť, aby obsahovali každý z týchto signálov. Byť veľmi špecifický môže spôsobiť problémy pre vyhľadávače.

send email